UnicrediBank spouští u svých HÚ mimořádné splátky zdarma

obrazek6 UnicreditBank nabízí od 1. 4. 2015 u svých hypotečních úvěru (s vyjímkou hypotéky FLEXI) možnost mimořádné splátky ve výši až 20 % z výše neplacené jistiny HÚ ZDARMA, a to vždy s každou 12. anuitní splátkou daného hypotečního úvěru.

Základní informace k uvedeným mimořádným splátkám zdarma

  • mimořádné splátky platí pro všechny typy hypotečních úvěrů mimo HÚ FLEXI
  • banka nabízí možnost provést mimořádnou splátku vždy po provedení 12 anuitních splátek (nejdříve tedy po 1 roce splácení)
  • tato možnost mimořádné splátky je pro všechny klienty ZCELA ZDARMA

Pozn.: Většina konkurenčních bank nabízí klientům možnost mimořádně splatit většinou část úvěru jako doplňkovou službu za určitý měsíční poplatek nebo formou navýšení úrokové sazby

Pro koho tato nabídka platí?

  • Pro úvěrové smlouvy s fixní úrokovou sazbou s výjimkou HÚ FLEXI, které jsou generovány ze systému UnicreditBank od 1. 4. 2015

Jak to bude fungovat v praxi?

  • klient předloží Bance standardní žádost o provedení mimořádné splátky v termínu nejméně 21 dnů před provedení této mimořádné splátky
  • možnost mimořádné splátky má klient vždy s každou 12. anuitní splátkou (tzn. při anuitní splátce č. 12,24, 36, 48 atd.)
  • zdarma může klient mimořádně doplatit až 20 % z aktuálního zůstatku jistiny hypotečního úvěru

Jak budete tato možnost mimořádné splátky zakotvena v úvěrové smlouvě?

  • v úvěrových smlouvách generovaných od 1. 4. 2015 bude tato možnost upravena v čl. VII. "splácení úvěru" odst. 4 respektive 5 podle typu úvěrové smlouvy.

V souvislosti s touto změnou dojde od 1. 5. 2015 ke změně parametrů FLEXI hypotéky, kdy UnicreditBank sjednotí možnost mimořádné splátky s výše uvedeným, tzn. zůstane možnost mimořádné splátky až 100 % z výše jistiny HÚ, ale klient bude mít tuto možnost pouze s každou 12. anuitní splátkou (dosud 4x ročně).