Co je třeba ke sjednání hypotéky

obrazek28Kdo se rozhodne pro hypotéku, musí si připravit několik dokumentů, které banky vyžadují pro schválení vašeho hypotečního úvěru. Některé dokumenty potřebujete ke schválení hypotéky a jiné k vyčerpání uvedené hypotéky. Podívejte se na stručný přehled těch, které musíte bezpodmínečně předložit pro řešení vašeho financování.

Doklady o příjmu

Každý poskytovatel hypotéky nejdříve hledí na to, jestli bude klient schopen splácet. Proto vyžaduje doklady o příjmu (netýká se hypoték bez doložení příjmů). Obecně vyžadované dokumenty jsou:

  • Potvrzení o příjmu od zaměstnavatele (potvrdí váš zaměstnavatel na formuláři předmětné banky)
  • Daňová přiznání za poslední zdaňovací obdobi (některé banky požaduji daňové přiznání za poslední 2 roky)
  • Doklad o zaplacení daní (doklad o bezdlužnosti vystavený FÚ)
  • Doklad o zaplacení správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně (v některých případech není tento dokument vyžadován)

Doklady k nemovitosti

U hypotéky na nemovitost je potřeba prokázat vlastnictví, případně oprávnění k její výstavbě. Mezi základní dokumenty patří:

  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Snímek z katastrální mapy
  • Nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, dědictví či jiné nabytí uvedené nemovitosti)
  • Doložit odhad ceny nemovitosti (vyhotoveno externím odhadcem), v případě bytů lze provést odhad za určitých podmínek provést on-line
  • Návrh kupní smlouvy, případně návrh advokátní úschovy

Individuální doklady

Při každém rozhodování o udělení hypotéky se postupuje individuálně. Proto může poskytovatel vyžadovat ještě jiné dokumenty související s udělením hypotéky. V žadném případě se není čeho bát, protože na konci možná strastiplné cesty vás čeká slíbená hypotéka a vysněný domov.